برنامه راهبردی شهرداری اصفهان توسط نخبگان دانشگاهی بررسی شد

برنامه راهبردی شهرداری اصفهان توسط نخبگان دانشگاهی بررسی شد_64d5d999ca966.jpeg

به گزارش خبرنگار ایمنا، جلسه کارگروه ارزیابی برنامه راهبردی شهرداری اصفهان امروز_ پنج‌شنبه نوزدهم مردادماه_ با نخبگان و اساتید دانشگاهی در رشته‌های مختلف در تالار شورای اسلامی شهر در شهرداری برگزار شد.
تصویری کلان از برنامه راهبردی اصفهان ارائه شود
در ابتدای این جلسه علی ذاکری، استادیار آینده نگاری دانشگاه اصفهان و رئیس اندیشکده آینده پژوهی در این دانشگاه اظهار کرد: باید بتوانیم در ابتدای امر یک تصویر کلان از برنامه راهبردی شهرداری اصفهان ارائه دهیم، به نحوی که همه برنامه راهبردی در یک قاب تصویری به نمایش درآید و در اذهان همه اقشار جامعه بنشیند.
وی ادامه داد: بین استراتژیک و تاکتیک در این برنامه راهبردی یک خلط مبحث صورت گرفته است که باید اصلاح شود همچنین استراتژی و اهداف به صورت مجزا مشخص شود، در برنامه تدوین شده در برخی مواقع تاکتیک‌ها جای استراتژیک‌ها نشسته است.
رئیس اندیشکده آینده پژوهی اضافه کرد: یکی از ایرادات وارد شده به برنامه تنظیم شده آن است که هدف، مقصد، استراتژیک و تاکتیک با یکدیگر اختلاط پیدا کرده، علاوه بر ارزش‌ها یک اصول راهنما باید به برنامه اضافه شود، برنامه راهبردی اصفهان در بخش زنان جای کار بیشتری داشت. از دیگر نکاتی که باید در برنامه راهبردی به آن توجه کرد، این است که کلید واژه آینده محوری در برنامه بسیار کم دیده شده است.
اجرای برنامه راهبردی در مناطق تسهیل شود
اصغر محمدی، استادیار رشته جامعه شناسی اظهار کرد: در این برنامه هفت ارزش تعیین شده، اما به نظر می‌رسد بخشی از کار شهرداری مرتبط با ارزش‌ها است و بخش اعظمی از آن خدماتی است، بنابراین اصلاح و بازنگری باید صورت گیرد. در تقسیم بندی اهداف کلان و خرد یک خلائی ایجاد شده، در این راستا باید اهداف عینی نیز در برنامه راهبردی ذکر شود، بعد از تعیین اهداف عینی برنامه باید تدوین شود.
وی ادامه داد: برنامه راهبردی برای اجرا توسط مدیران مناطق و کارشناسان ادارات باید تسهیل شود و قابل فهم برای همه باشد، با توجه به نوع بافت جمعیتی در شهر اصفهان کمیته‌ای تحت عنوان مهاجران اعم از مهاجران داخلی از دیگر استان‌ها و خارج از کشور مستقر در اصفهان در این برنامه دیده شود.
برنامه راهبردی شهرداری اصفهان مطابق با بینش دینی و هویت اسلامی و تمدن نوین نگاشته شود
اصغر منتظر القائم، استاد تاریخ دانشگاه اصفهان اظهار کرد: شعار محوری شهرداری اصفهان در این مدل ارائه شده، مشخص نیست باید روی پیشران‌های تمدن اسلامی توجه بیشتری صورت گیرد، در حالی که مدل توسعه غربی در عرصه شهری در برنامه راهبردی مد نظر قرار گرفته است.
وی ادامه داد: باید محور توانمندسازی و قدرتمندسازی اخلاقی جامعه و سبک زندگی اسلامی در این برنامه راهبردی پررنگ‌تر دیده شود، از دیگر نقاط ضعف برنامه راهبردی توجه نکردن به سلامت خانواده در میان چهار سلامت ذکر شده است.
وی اضافه کرد: پیشنهاد می‌شود شعار محوری این برنامه چنین نگاشته شود، «بلوغ تمدنی مردم اصفهان با ایجاد موج هویت ایران اسلامی»، در واقع برنامه راهبردی شهرداری اصفهان باید مطابق بینش دینی و هویت اسلامی و تمدن نوین نگاشته شود.
مدیریت شهری برنامه‌محور حرکت می‌کند
علیرضا خواجه احمد عطاری، رئیس دانشگاه هنر اصفهان در این زمینه گفت: وقتی سخن از اصفهان می‌شود باید توجه کافی به جایگاه بالای شهر اصفهان در جهان و ایران در عرصه فرهنگ و هنر داشت، در برنامه راهبردی شهرداری اصفهان باید نسبت به موضوع هنر، صنایع دستی، گردشگری و معماری توجه کافی داشت و از آن غفلت نورزید.
هادی مشرف‌زاده رئیس دانشگاه فنی حرفه‌ای استان نیز افزود: کار ارزشمندی در تدوین برنامه راهبردی شهرداری اصفهان صورت گرفته و جای مسرت است که مدیریت شهری برنامه محور و استراتژی حرکت می‌کند.
وی ادامه داد: در برنامه راهبردی نقاط قوت و ضعف و تهدیدها و فرصت‌ها به صورت یکسان دیده نشده و بر تهدیدهای شهری باید تمرکز بیشتری صورت گیرد، در این راستا استفاده از پتانسیل دانشگاه‌ها و دانشجوها باید مد نظر باشد، همچنین لزوم توجه به فرهنگ ایثار و شهادت و برجسته سازی آن باید انجام گیرد.
وی اضافه کرد: پیشنهاد می‌شود نسبت به ایجاد دهکده تجارت الکترونیک در شهر اصفهان در این برنامه راهبردی دقت نظر شود.
توجه به موضوع گردشگری در برنامه راهبردی اصفهانمحمدعلی علیجانیان، عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه اصفهان اظهار کرد: این برنامه راهبردی جهت‌بندی شده، نگارش نشده است. در برنامه تنظیم شده مسیر گذشته، یعنی پنج برنامه تدوین شده راهبردی قبل در این برنامه دیده نمی‌شود، همچنین بحث مشارکت اجتماعی در اهداف کلان خرد و استراتژی به صورت مشخص باید واضح باشد.
وی ادامه داد: موضوع گردشگری داخل شهری، از لحاظ اقتصادی و توسعه روحیه شهرنشینی مهم است که باید در این برنامه مد نظر باشد.
محمود محمدی از دانشگاه هنر اصفهان نیز اظهار کرد: نحوه چگونگی اجرای برنامه راهبردی از تدوین آن مهم‌تر است. باید ذهنیت مدیریت شهری نسبت به اهداف برنامه راهبردی تبیین شود.
محمد کوشافر، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی نیز گفت: اصفهان با زاینده رود تشکیل شده و تداوم حیات اصفهان با زاینده رود پیوند دارد.در این برنامه راهبردی هیچ جا سخنی از زاینده رود نشده است، از این رو درخواست داشته به زاینده رود و جاری شدن آب در آن به عنوان یک برنامه کلان و شاخصه مهم در استمرار حیات اصفهان دیده شود، تعیین الگوی جمعیتی اصفهان نیز مهم است.
تبیین هویت جدید اقتصادی برای شهر اصفهان
رضا نصر اصفهانی، از دانشگاه هنر اصفهان تصریح کرد: این برنامه تدوین شده راهبردی شهرداری اصفهان از ذخایر ارزشمند در سطح کشور است.
وی ادامه داد: باید سنجیده شود چقدر برنامه‌های راهبردی گذشته در حیطه وظایف ذاتی شهرداری بوده و چه میزان محقق شده است، در بحث اقتصاد شهری در این برنامه راهبردی نگاهی خاصی باید داشت و تبیین هویت جدید اقتصادی برای شهر صورت گیرد.
وی اضافه کرد: از مزیت‌های نسبی شهر اصفهان در عرصه اقتصاد و تبیین نقش اقتصادی شهر اصفهان غافل نشوید.
لزوم نگاه تخصصی به مشکلات راهبردیهمایون نورایی، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان نیز اظهار کرد: آیا ما صرفاً به دنبال تولید برنامه راهبردی و اسناد مختلف هستیم و یا بر بازنگری دقیق برنامه‌های گذشته اهتمام داشته‌ایم.متأسفانه مشکلاتی در برنامه‌های راهبردی گذشته وجود داشته که همچنان رد پای آنها را در این برنامه راهبردی می‌نویسیم.
وی ادامه داد: در برنامه‌های راهبردی نباید نگاه جامع به همه مشکلات داشت بلکه باید نگاه تخصصی به مشکلات راهبردی صورت گیرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان تصریح کرد: چشم اندازهای برنامه‌های راهبردی چون ستاره‌های قطبی است که مسیر را به ما نشان می‌دهد، بنابراین لزوم تعریف چشم‌انداز در این برنامه راهبردی ضروری است. در رابطه با اهداف کلان ذکر شده در این برنامه راهبردی ما هم شاهدیم که باید اصلاح شود.
تدوین برنامه راهبردی متناسب با واقعیت‌هامحمد تقی طغرایی، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان نیز گفت: مشکل عمده ما در اجرای برنامه‌های راهبردی است نه تدوین آن، بنابراین باید برنامه‌های راهبردی را متناسب با واقعیت‌ها نوشت، در برنامه راهبردی نباید آنچه را که دوست داریم بنگاریم.
وی ادامه داد: در برنامه راهبردی مشخص شده اولویت‌ها مشخص نیست، بلکه باید نسبت به مسائل فوق بحرانی شهر توجه کرد.
نیلوفر ملک، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان اظهار کرد: تصور من این است این برنامه صرفاً یک پیش‌نویس از برنامه راهبردی شهرداری اصفهان است.
وی ادامه داد: تعداد راهبردهای نگاشته شده در این برنامه بسیار زیاد است، ولی باید گام‌های کوچک عملیاتی نیز ذیل آن تعریف شود. در واقع باید راهکار عملیاتی به ازای هر راهبرد تعیین شده در این برنامه مشخص شود.
احمد گلی عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان نیز گفت: نداشتن برنامه عملیاتی از مهم‌ترین مشکلات این برنامه راهبردی است. در متن برنامه راهبردی مشکلات نگارشی وجود داشته و اختلاط محتوایی نیز به چشم می‌خورد.
وی ادامه داد: همچنین در اهداف خرد، همه توجهات تمرکز بر حمل و نقل بار و کالا بوده گویا منشأ آلودگی فقط این مورد است. اهداف کلی با زیر پروژه‌ها با هم یکجا در این برنامه راهبردی آمده است.
تدوین مشارکت شهروندان در برنامه راهبردی اصفهان
احمدرضا طالبیان، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان نیز اظهار کرد: تدوین برنامه راهبردی کار آسانی نیست و قطعاً با آزمون و خطا همراه بوده است.
وی ادامه داد: نگرش کلی ما به این راهبردها مهم است، برخی از راهبردها متأثر از سیاست‌های کلان نظام و کشور است و در ید اختیاری شورای اسلامی شهر و شهرداری نیست.
وی اضافه کرد: مقررات زدایی در برنامه راهبردی باید دیده شود، دایره اثرگذاری و مشارکت شهروندان نیز به صورت گسترده‌تری تعریف شود.
برنامه راهبردی ملموس‌تر تعریف شود
‌محمود فروزبخش، فعال اجتماعی نیز اظهار کرد: باید برنامه راهبردی به صورت ملموس‌تری تعریف و تبیین شود تا برای کارشناسان و مدیران زیر مجموعه شهرداری قابل لمس باشد.
وی ادامه داد: تعیین کل برنامه راهبردی به شکل یک درخت جز ضروریات است و مشکل اصلی این برنامه آن است که ما همه دوست داشتنی‌های خود را در آن قرار داده‌ایم در حالی که باید مطابق واقعیت‌ها تعریف شود.

لینک کوتاه

esfanemoooon.ir/?p=92677

آخرین مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

keyboard_arrow_up