سازمان خصوصی‌سازی: فتح‌الله‌زاده باید تا ۱۹ فروردین ۵ میلیارد را مسترد کند/ هیئت مدیره استقلال و پرسپولیس به‌زودی تغییر خواهد کرد

سازمان خصوصی‌سازی: فتح‌الله‌زاده باید تا ۱۹ فروردین ۵ میلیارد را مسترد کند/ هیئت مدیره استقلال و پرسپولیس به‌زودی تغییر خواهد کرد_642ee2825211c.jpeg

به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از سایت رسمی سازمان خصوصی‌سازی، به منظور بررسی موضوع پرداخت چک‌های ادعایی آقای فتح‌الله‌زاده در برنامه فوتبال برتر روز دوشنبه ۱۴۰۲/۱/۱۴، هیئت بازرسی مالی سازمان خصوصی‌سازی، در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ حدود هفت ساعت در باشگاه استقلال مستقر شد و اسناد مالی مرتبط را بررسی کرد که نتیجه این بررسی به شرح زیر به اطلاع عموم مردم می‌رسد. لازم به یادآوری است که سرخابی‌ها متأسفانه به بهانه کمبود منابع مالی، روابط مالی شخصی و خارج از ضوابط و عرف از سوی مدیران عامل و اعضای هیوت مدیره در گذشته، به ترتیبی که بعضاً واحد مالی و ذیحسابی هم اصلاً یا به‌طور کامل در جریان قرار نمی‌گرفته، مناسبات غلط و بعضاً ناسالم را رقم زده به نحوی که ممکن است، برای یک بدهی مشخص به بازیکن و یا مربی، باشگاه چند مرتبه در اشکال مختلف، آن بدهی را پرداخت نموده است.

 

اول – در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲۰، چهار روز پیش از انتصاب آقای فتح‌الله‌زاده، شش فقره چک مربوط به سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، از سوی آقای رسول نیازی (کارپرداز آقای فتح‌الله‌زاده) برگشت زده می‌شود. پس از انتصاب ایشان در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ به سمت مدیرعاملی، هیئت مدیره باشگاه استقلال در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱، در بند شش صورتجلسه، مقرر می‌کند که بابت هشت فقره چک (شش فقره چک برگشت خورده و دو چک دیگر) به شماره‌های ۸۸۶۱۹۱، ۱۸۰۹۱۶، ۱۸۴۶۸۷، ۱۸۰۹۳۷، ۱۸۰۹۳۸، ۱۸۰۹۳۹، ۱۸۰۹۴۰ و ۸۸۷۷۴۳ جمعاً به مبلغ یک میلیارد تومان، به مدیرعامل اختیار تام می‌دهد که با پرداخت شش میلیارد تومان، این چک‌ها رفع سوءاثر گردد. هیئت مدیره باشگاه در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۱۳، این مصوبه را اصلاح نموده و صرفاً به پنج فقره چک از این هشت فقره چک، جمعاً به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان، اشاره می‌کند و مقرر می‌دارد که با صحبت آقای فتح‌الله‌زاده با طلبکاران، پنج میلیارد تومان بابت تسویه حساب پرداخت گردد و این پنج میلیارد تومان در دو مرحله، یک مرحله دو میلیارد تومان در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۱۳ و یک مرحله سه میلیارد تومان در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ به آقای نیازی پرداخت شده است. با توجه به تغییر رقم مصوبه برای تسویه در دو مصوبه هیئت مدیره فوق‌الذکر از رقم شش میلیارد تومان برای یک میلیارد تومان چک برگشتی به رقم پنج میلیارد تومان برای ۵۰۰ میلیون چک برگشتی، هیچ‌گونه مبنای مشخص و معینی برای محاسبه وجود نداشته و ناشی از تصمیم‌گیری بدون مبانی کارشناسی از سوی اعضای هیئت مدیره می‌باشد.

دوم – پنج فقره چک اشاره شده عبارتند از:
۱– چک شماره  ۱۸۰۹۱۶ به تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۱ به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان در وجه آقای  امیر حسین صادقی:
این چک در وجه آقای امیرحسین صادقی بابت فصل ۹۳-۹۲  صادر شده است. لکن طی اقرارنامه مورخ ۱۳۹۷/۶/۳ آقای صادقی اعلام نموده چک مزبور مفقود شده و ایشان همه مطالبات خود را از باشگاه دریافت و هیچ‌گونه ادعایی در این خصوص ندارد. به علاوه چک مزبور در دفاتر مالی شرکت (سند ۷۱ مورخ ۱۳۹۷/۷/۳) ابطال و از حساب بستانکاری ایشان خارج گردیده است.

۲– چک شماره ۱۸۰۹۳۷ به تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱، چک شماره ۱۸۰۹۳۸ به تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱، چک شماره ۱۸۰۹۳۹ به تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ و چک شماره ۱۸۰۹۴۰ به تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۵ هر یک به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان (جمعاً به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان) در وجه آقای فرهاد مجیدی:
چک‌های مزبور بابت قرارداد فصل ۹۲-۹۱ صادر شده (و طی سند ۴۲۴ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱ در دفاتر مالی ثبت شده است)، اما چک‌های مزبور در سال ۱۳۹۲ از ایشان پس گرفته شده و طی سند ۵۹۴ مورخ ۱۳۹۳/۱/۲۱ ابطال گردیده است. طی اقرارنامه مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ آقای مجیدی اذعان نموده همه مطالبات فصول گذشته خود را از باشگاه استقلال دریافت نموده است. لازم به ذکر است در تاریخ ۱۳۹۲/۲/۸، ۱۳۹۲/۴/۱۷ و ۱۳۹۲/۱۲/۱ آقای فتح‌الله‌زاده جمعاً مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان از حساب خود به حساب آقای مجیدی پرداخت و همزمان طی سند حسابداری ۷۱۴ و سند ۹۳۳ و سند ۴۹۷ از باشگاه بستانکار شده و در سال ۱۳۹۳ طلب‌های خود را وصول نموده است.

سوم – به جز پنج فقره چک یادشده، دو نمونه دیگر هم که در مصوبه اولیه هیئت مدیره اشاره شده، نیز وضعیت مشابهی داشته است، چنانکه در یکی از موارد دیگر چکی به شماره ۸۸۶۱۹۱ به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان در وجه آقای حنیف عمران‌زاده بابت فصل ۹۲-۹۳ صادر شده، اما در اسناد مالی باشگاه ثبت نشده است. آقای عمران‌زاده طی اقرار نامه مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸ اذعان کرده همه مطالبات خود از باشگاه را به طور کامل دریافت کرده است و لذا چک مزبور باید در همان زمان ابطال می‌شد. لازم به ذکر است در مصوبه هیئت مدیره باشگاه استقلال در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱ چک مزبور به‌عنوان چک‌های مورد ادعای آقای نیازی بیان شده است و اصل چک در دست ایشان می‌باشد. در یکی دیگر از موارد چک به شماره ۱۸۴۶۸۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان بابت قرارداد فصل ۹۳-۹۲ در وجه آقای امیرحسین صادقی صادر شده که طی اقرار نامه مورخ ۱۳۹۷/۶/۳ ایشان اعلام مفقودی شده و سند ابطال این چک در دفاتر مالی به شماره ۷۱ مورخ ۱۳۹۷/۷/۳ صادر گردیده است. لکن لاشه چک موصوف ابطال نگردیده و در ادعای آقای رسول نیازی از باشگاه بیان گردیده است که در مصوبه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۸/۱ باشگاه استقلال حکم به تسویه و رفع سوءاثر شده است.

چهارم – تمرکز بررسی‌های صورت گرفته این هیئت معطوف به تخلفات صورت گرفته درباره پرداخت مبلغ پنج میلیارد تومان به آقای رسول نیازی کارپرداز جناب آقای فتح‌الله‌زاده بابت پنج فقره چک برگشتی (معادل ۵۰۰ میلیون تومان) می‌باشد و بدیهی است بررسی موارد مشابه این مسئله، نیاز به رسیدگی‌های بیشتری دارد. بنابراین، پرداخت مبلغ پنج میلیارد تومان هیچ وجه قانونی نداشته و آقای فتح‌الله‌زاده باید حداکثر تا تاریخ شنبه ۱۴۰۲/۱/۱۹، تمامی مبلغ پرداخت شده برای این چک‌ها را به باشگاه مسترد نماید. البته که سازمان خصوصی‌سازی موضوع یادشده را از طریق مراجع ذیصلاح نیز پیگیری خواهد نمود.

پنجم – آقای فتح‌الله‌زده اعلام کردند که چک‌های بسیار دیگری نیز دارند، بدیهی است، مدیرعامل باشگاه باید امانت‌دار باشگاه باشد و دسترسی به اسناد مالی و دسته چک نباید موجبی برای استفاده خارج از رویه حسابداری باشگاه ایجاد کند. دسته چک باشگاه باید در اختیار واحد مالی باشد و چک‌های صادره باشگاه در وجه افراد مختلف که معتبر هستند، باید مستند به یک سند حسابداری، صادر شده باشد. چک ابطال شده به هر دلیلی، هرگز نباید دست مدیرعامل باشگاه بماند. بلکه باید بلافاصله فیزیک آن چک مخدوش شده و لاشه آن در سوابق حسابداری باشگاه بایگانی شود. در غیر اینصورت چک ابطال شده سالم می‌تواند بارها مستمسک دریافت وجه قرار گیرد.

 

ششم – این دو باشگاه میراث مهم فرهنگی و ورزشی کشور هستند که هواداران چند ده میلیونی دارند و خوشبختانه با بورسی شدن این دو باشگاه، فرآیند انضباط مالی و استقرار حاکمیت شرکتی در این دو باشگاه آغاز شده است. سازمان خصوصی‌سازی نیز در جهت حفظ و صیانت از حقوق هواداران و سهامداران با هیچ فرد و نهادی تعارف ندارد. تاکنون انتخاب مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره باشگاه‌ها با وزارت ورزش و جوانان بوده است. باتوجه به اتفاقات اخیر و ضرورت تقویت هیئت مدیره دو باشگاه از منظر مالی، اقتصادی و حقوقی، با توجه به تفویض اعمال حقوق مالکانه دو باشگاه از سوی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در تاریخ نهم فروردین ماه ۱۴۰۲ به سازمان خصوصی‌سازی، به‌زودی مجامع دو باشگاه تشکیل خواهد شد و تغییرات هیئت مدیره دو باشگاه انجام می‌شود. این گزارش اول هیئت بازرسی مالی خطاب به مردم به‌ویژه هواداران و سهامداران بود و در ادامه نیز گزارش بررسی‌های آتی به‌صورت شفاف به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.

انتهای پیام/

لینک کوتاه

esfanemoooon.ir/?p=90747

آخرین مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

keyboard_arrow_up