کارنامه ۴ سال فعالیت کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای شهر اصفهان

کارنامه ۴ سال فعالیت کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای شهر اصفهان_6108e65b0e459.jpeg

به گزارش خبرنگار ایمنا، برخورداری افراد از اخلاق زیست محیطی مناسب، یک تضمین درونی برای رفتار درست با سایر مخلوقات و جلوگیری از صدمه به محیط زیست محسوب می‌شود.

در این گام اساسی، کمیسیون در کمتر از دو سال از زمان تشکیل، تحولات چشمگیری را در مدیریت شهری این دو حوزه مهم دنبال کرد. در واقع توجه به مسائل اجتماعی به عنوان یک نگاه مستقل از سایر حوزه‌ها و در پیوند با تکالیف زیست محیطی، یکی از ضرورت‌های مهم مدیریت شهری است که شورای پنجم با تشکیل کمیسیون اجتماعی و محیط زیست، در حوزه سیاست گذاری مدیریت شهری محقق شد.

اهداف، راهبردها و اولویت‌های کمیسیون اجتماعی و محیط زیست

این اهداف و طرح‌ها در دو دسته جداگانه اجتماعی و محیط زیست مورد بررسی قرار می‌گیرد. افزایش سرمایه اجتماعی از طریق تقویت رویکرد مشارکت‌جویی در شهروندان، تقویت و ارتقای توانمندی و کاهش آسیب گروه‌های هدف و تأکید بر پیشگیری سطح یک با رویکرد آموزشی، ساماندهی فضاها و نقاط بی دفاع شهری و جلوگیری از رشد حاشیه نشینی و سکونتگاه‌های غیر رسمی با توجه به آسیب‌ها و چالش‌های اجتماعی آن، ارائه الگوی عملی در راستای ایجاد محلات زیست پذیر در شهر اصفهان، ارتقای رفتار و مهارت‌های ارتباطی مؤثر شهروندان، ارتقای دانش و مهارت شهروندان در زمینه سواد سلامت با رویکرد توسعه الگوی خودمراقبتی در جامعه و ارتقای نشاط اجتماعی شهروندان از طریق تقویت و گسترش رویدادهای فرهنگی و اجتماعی در شهر اصفهان را می‌توان مهمترین اهداف اجتماعی این کمیسیون دانست.

همچنین تمرکز بر مطالعات اساسی حوزه محیط زیست و شناسایی نیازها و چالش‌های زیست محیطی شهر و تبیین وضعیت موجود شهر، توجه شهرداری به وظایف محوله در طرح جامع مقابله با آلاینده‌های زیست محیطی و تخصیص اعتبارات لازم برای اجرای این طرح، توجه ویژه به طرح و برنامه‌های اجرایی در راستای کاهش آلاینده‌های خودرویی با تأکید بر اجرای قانون هوای پاک و توسعه حمل و نقل پاک و غیرموتوری، ایجاد مدیریت یکپارچه و همسو در زمینه پایش و سنجش آلودگی هوا و اطلاع رسانی درست و دقیق در این زمینه با تأکید بر همکاری شهرداری با اداره کل حفاظت محیط زیست، تأکید بر تدوین پیوست‌های زیست محیطی برای پروژه‌های شهری و الزام‌آور شدن پیوست‌ها به عنوان پیش شرط طرح پروژه، توجه به توسعه مخاطب و ایجاد کنش متقابل شهر و شهروند در حل مسائل و مشکلات زیست محیطی شهر به منظور تحقق جامعه ایمن و شهر زیست پذیر با حضور شهروند مشارکت جو، توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی در زمینه آب و مقابله با چالش‌های کم آبی با رویکرد تقویت حس مسئولیت اجتماعی شهروندان و فرهنگ سازی در زمینه بهره برداری و مصرف بهینه آب، رسیدن به راهکار و راهبرد در تعامل با استان‌های همجوار آب بَر حوضه آبریز زاینده رود و سیاست گذاری و برنامه‌ریزی در این خصوص را می‌توان از مهمترین اهداف زیست محیطی کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی پنجم دانست.

مهم‌ترین گزارش‌ها، لوایح، طرح‌ها و موضوع‌های بررسی شده در کمیسیون

بررسی لوایح بودجه شهرداری و سازمان فرهنگی و اجتماعی و ورزشی (بودجه پیشنهادی – اصلاح – متمم – تفریغ) طی دو سال گذشته از اولویت‌های مهم کمیسیون اجتماعی و محیط زیست در دوره پنجم مدیریت شهری بود.

پیشنهاد برقراری عوارض حمل بار (عوارض زیست محیطی)، ساماندهی و اجرای پارک حاشیه‌ای در معابر پرترافیک شهری، سامانه باشگاه شهروندی، طرح شب‌های روشن اصفهان، توسعه صنایع خلاق شهر اصفهان، مساعدت شهرداری در امر آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، سند راهبردی ساماندهی صنایع و صنوف واقع در محدوده و حریم شهر اصفهان، شبکه سازی اجتماعی محلات شهر اصفهان، طرح حمایت از کار داوطلبانه، ارزیابی و برنامه‌ریزی الگوی محیط دوست دار سالمند، مناسب سازی گردشگری شهری ویژه توان‌خواهان در شورای پنجم شهر اصفهان مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین به آئین نامه‌های بررسی شده با موضوعات آئین نامه پیشنهادی سفیران امید، آئین نامه پیشنهادی شورای محیط زیست شهرداری اصفهان، آئین نامه مراکز آموزشی و خدمات اجتماعی سالمندی (مهد سالمندی)، آئین نامه اصلاح شده تکریم ارباب رجوع شهرداری اصفهان، آئین نامه پیشنهادی واگذاری خانه‌های علمی فرهنگی شهرداری و آئین نامه اجرایی طرح ترویج، حمایت و توسعه فرهنگ فعالیت داوطلبانه شهر اصفهان پرداخته شد.

ساماندهی و تعیین تکلیف درشکه‌ها و اسب‌ها در میدان امام (ره)، تعیین تکلیف مراکز توانمندسازی خانوارهای زن سرپرست، ساماندهی دست فروشان، کیفیت تداوم فعالیت پارک وحش صفه، ساماندهی جمع‌آوری زباله‌ها و پسماند شبانه به منظور جلوگیری از کار و زباله گردی کودکان در شهر اصفهان نیز در دستور کار قرار گرفت.

کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی زیرمجموعه کمیسیون اجتماعی

تشکیل کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی در پنجمین جلسه این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و در جمع بندی مذاکرات، تشکیل دو کمیته اصلی با عناوین کمیته اجتماعی و کمیته محیط زیست، تصویب و مقرر شد کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی زیر مجموعه آنها، ضمن تأکید بر تعامل با دستگاه‌های متولی و نهادهای مدنی، تمام ظرفیت خود را برای کم کردن بار مدیریت شهری و بالا بردن کیفیت خدماتی که به شهروندان ارائه می‌شود، به کار گیرند.

حوزه اجتماعی

کارگروه تخصصی زنان و خانواده، به بررسی راهبردهای اجرایی برنامه‌های حوزه خانواده، جمع بندی و نهایی سازی ساختار کارگروه تخصصی اجتماعی زنان و خانواده بررسی قالب‌ها و برنامه‌های حوزه اجتماعی با تأکید بر مراکز خانواده محور می‌پردازد.

کارگروه مقابله با کار کودکان، برنامه‌ریزی برای تهیه منشور حقوق کودک با چشم‌انداز حرکت از حمایت کودکان کار به سمت حذف کار کودک و پیشنهاد طرح ایجاد سامانه مشترک سمن‌ها برای شناسایی و حمایت از کودکان آسیب دیده و در معرض آسیب‌های اجتماعی، از اقدامات و برنامه‌های این کارگروه است.

کارگروه حمایت از حقوق معلولان و توان خواهان، به پیگیری مطالبات معلولان و توان خواهان در زمینه مناسب سازی و ساماندهی معابر و فضاهای شهری و ناوگان حمل و نقل عمومی به منظور تسهیل زندگی و ترددهای درون شهری معلولان نابینا، جسمی حرکتی، ناشنوا می‌پردازد.

کارگروه فنی سامانه باشگاه شهروندی، با هدف ارائه راهکارها و روش‌های ایجاد سامانه شهروندی بر اساس ظرفیت‌ها و زیر ساخت‌های موجود در مدیریت شهری و همچنین الزامات و نیازهای آن با محوریت سازمان فناوری و اطلاعات شهرداری اصفهان شکل گرفت و یکی از اهداف و برنامه‌های تشکیل سامانه، ایجاد تغییر رفتار در شهروندان و تربیت شهروند فرهنگ مدار و ارتقای فرهنگ شهروندی به ویژه در حوزه مسائل اجتماعی و زیست محیطی است.

کارگروه ایجاد شبکه سازی اجتماعی محلات شهر اصفهان، با هدف ارتقای سطح آگاهی، مشارکت و بهسازی رفتار در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سلامت بر مبنای محور مشترک اطلاعاتی از طریق ایجاد شبکه‌های داوطلب محله به منظور کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از هدر رفت زمان و استفاده بهینه از منابع ارائه شد.

کارگروه مقابله با آسیب‌های اجتماعی، با هدف راه اندازی مرکز جامع درمان، توانمندسازی و کاهش آسیب‌های اجتماعی، ارائه مشاوره به افراد آسیب دیده اجتماعی از جمله افراد کارتن خواب و زنان و دختران بی سرپرست در پایانه‌ها، جمع‌آوری و ساماندهی معتادان متجاهر موسوم به طرح آرامش، توسعه مهارت‌های کاربردی فرهنگی و اجتماعی موارد این چنینی تشکیل شد.

حوزه محیط زیست

کارگروه تخصصی آب، در راستای ایجاد روند تعاملی به منظور جبران سو مدیریت حوزه آب و کاستی‌ها و آسیب‌های ناشی از آن با دستگاه‌ها و نهادهای متولی، کنشگران مدنی، شهرهای همجوار حوضه آبریز زاینده رود و پیگیری مسأله آب به عنوان یک مسأله ملی، شکل گرفته است.

کارگروه تخصصی محیط زیست و مسئولیت اجتماعی، با هدف استفاده بهینه از ظرفیت‌های بالقوه برای بهبود مستمر وضعیت محیط زیست کلان‌شهر اصفهان و ارتقای سطح فرهنگ و آگاهی‌های زیست محیطی شهروندان تشکیل شد.

کارگروه بررسی تشکیل شورای هماهنگی محیط زیست شهرداری اصفهان، این کارگروه با تشکیل جلسات کارشناسی متعدد، آئین نامه «شورای هماهنگی محیط زیست شهرداری» را تدوین کرد.

کارگروه مقابله با آلودگی هوا، با هدف بررسی راهکارهای اجرایی کنترل و کاهش آلودگی‌های زیست محیطی» با حضور تمامی دستگاه‌ها و نهادهای متولی و نظارتی و مدیریت بحران در این زمینه شکل گرفت.

لینک کوتاه

esfanemoooon.ir/?p=63388

آخرین مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

asdadasdasdasdasd
keyboard_arrow_up