۱۵۹۲ میلیون مترمکعب بارگذاری اضافی بر حوضه زاینده‌رود انجام شده است

۱۵۹۲ میلیون مترمکعب بارگذاری  اضافی بر حوضه زاینده‌رود انجام شده است_610cdadcb1d6d.jpeg

به گزارش خبرنگار ایمنا، اسفندیار امینی در یک مناظره که با حضور مرتضی درخشان، نماینده نظام صنفی کشاورزان استان چهارمحال و بختیاری و با موضوع “مشکلات ایجاد شده برای حوضه زاینده‌رود به دلیل بارگذاری‌ها و تخصیص وزارت نیرو در این حوضه” برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس “قانون اجازه الحاق آب کوهرنگ به زاینده‌رود” در سال ۱۳۲۲ حفر تونل شروع و در سال ۱۳۳۳ تکمیل شد و بر اساس مصوبه دولت، ۲۹۳ میلیون متر مکعب آب از تونل اول کوهرنگ و از سال ۱۳۶۴ به طور متوسط ۲۲۴ میلیون متر مکعب آب از تونل دوم کوهرنگ و همچنین از تونل خدنگستان و چشمه لنگان به طور متوسط ۱۳۰ میلیون متر مکعب آب به زاینده‌رود وارد می‌شود.

مجموع آب ورودی به زاینده رود ۱۴۹۲ میلیون متر مکعب است

وی با بیان اینکه در مجموع هزار و ۴۹۲ میلیون متر مکعب آب به سطح زاینده‌رود وارد می‌شود، افزود: در تبصره ذیل بند ۲ مصوبات جلسه چهارم شورای هماهنگی زاینده‌رود قید شده که آب‌های بین حوزه‌ای به عنوان منبع نبوده و برای پایداری سیستم و محیط زیست در نظر گرفته خواهد شد.

در طومار شیخ بهایی فقط محدودیت‌هایی برای بالا دست مشخص شده است

نماینده نظام صنفی کشاورزان استان اصفهان گفت‌: در مقابل این مقدار آبی که به طور متوسط به حوضه آبریز زاینده‌رود وارد می‌شود، یکهزار و ۱۰۸ میلیون متر مکعب آب متعلق به حقابه‌بر، سهم‌آبه‌بر و محیط زیست و تالاب گاوخونی است. برخی میگویند طومار شیخ بهایی حقابه‌ای از زاینده‌رود برای اصفهان مشخص کرده و برای بالا دست آن حقابه‌ای مشخص نشده است که این‌طور نیست؛ در واقع در طومار شیخ بهایی محدودیتی در تابستان‌ها در بازه زمانی ۱۴ خرداد تا ۲۴ مهرماه برای حقابه‌برهای پایین دست آید و قمیش تا تالاب گاوخونی ایجاد شده، اما برای انهار بالادست چنین محدودیتی وجود نداشته است.

امینی اضافه کرد: ۴۳۴ میلیون متر مکعب آب از حوضه آبریز زاینده‌رود برای تأمین آب شرب اصفهان بزرگ در منابع و مصارف این حوضه دیده شده و ۴۹ میلیون متر مکعب برای کاشان، ۹۸ میلیون متر مکعب برای یزد، ۲۰۰ میلیون متر مکعب برای صنعت اصفهان و ۳۰۳ میلیون متر مکعب برای مشترکان اصفهان و ۲۳۷ میلیون متر مکعب هم برای استان چهارمحال و بختیاری در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: پیش از سال ۶۱ که قانون توزیع عادلانه آب تصویب شد و در ماده ۱۸ آن هر تخصیصی، حقابه عنوان شده است، ۷۲۵ میلیون متر مکعب این تخصیص‌ها به پیش از این سال بازگشته که ۶۵۵ میلیون آن با عنوان سهم‌آبه‌های کشاورزی استان اصفهان، ۴۰ میلیون متر مکعب برای صنعت و ۳۰ میلیون متر مکعب برای شرب اصفهان بوده است.

تخصیص ۳ میلیارد و ۸۴ میلیون متر مکعب آب در حوضه زاینده‌رود به مصارف مختلف

نماینده نظام صنفی کشاورزان استان اصفهان گفت‌: یکهزار و ۲۵۱ میلیون متر مکعب آب نیز بعد از سال ۶۱ توسط وزارت نیرو به صنعت و شرب اصفهان، کاشان، یزد و چهارمحال و بختیاری تخصیص داده شده است. در مجموع یکهزار و ۹۷۶ میلیون متر مکعب آب از حوضه آبریز زاینده‌رود به مصارف مختلف تخصیص داده شده است که با وجود حقابه‌ها، سه میلیارد و ۸۴ میلیون متر مکعب آب حوزه زاینده‌رود به مصارف مختلف تخصیص داده شده است.

امینی اضافه کرد: بارگذاری‌های روی حوضه زاینده‌رود بر اساس اسنادی که توسط وزارت نیرو ارائه و در جلسه سیزدهم شورای عالی آب و شورای هماهنگی زاینده رود در قالب تابلو منابع و مصارف ثبت شده یکهزار و ۹۷۶ میلیون متر مکعب است و در مقابل ۳۸۴ میلیون متر مکعب آب که متعلق به دولت است، وارد حوضه آبریز زاینده‌رود شده، بنابراین یکهزار و ۵۹۲ میلیون متر مکعب بارگذاری اضافی آب انجام شده است.

وی تصریح کرد: در بند ۲ مصوبات جلسه سیزدهم شورای عالی آب نیز آورده شده که کل حجم آب حاصل از آورد طبیعی حوضه زاینده‌رود و تونل کوهرنگ یک، فقط به حقابه‌بران، سهم‌آبه‌بران و محیط زیست رودخانه و تالاب گاوخونی اختصاص یافته و و هیچ بخش دیگری از جمله صنعت و شرب به جز ۳۰ میلیون متر مکعب برای شرب اصفهان، برداشت نخواهد کرد.

در صورت بروز خشکسالی میزان آب تخصیص داده شده نیز باید کاهش داده شود

نماینده نظام صنفی کشاورزان استان اصفهان گفت‌: در بند ۴ این مصوبه نیز ذکر شده، آب انتقالی از طریق تونل‌های کوهرنگ دو و سه، چشمه لنگان و خدنگستان و بهشت‌آباد که تونل بهشت‌آباد و کوهرنگ سه اکنون وجود ندارد، برای مصارف شرب اصفهان و کاشان، برداشت و تخصیص‌های استان‌های چهارمحال و بختیاری و یزد و همچنین صنایع اصفهان به‌کار گرفته شود. در هر دو بند تاکید شده که در صورت بروز خشکسالی و کاهش آورد آب به حوضه آبریز زاینده‌رود، تحویل آب به همه بخش‌های گفته شده، متناسب با کاهش آورد، کاسته خواهد شد.

امینی تصریح کرد: بنابراین به ازای هر یک متر مکعب آبی که وزارت نیرو وارد این حوضه کرده، پنج متر مکعب آب به مصارف مختلف تخصیص داده است.

وی ادامه داد: تمام جلساتی که در شورای عالی آب مصوبه‌ای داشته با حضور مقامات دو استان بوده است. در شورای هماهنگی زاینده‌رود که ۱۹ جلسه برگزار شده با حضور مسئولان آب منطقه‌ای، جهاد کشاورزی، استاندار و نماینده کشاورزان دو استان بوده و پیش از نهایی شدن تابلو منابع و مصارف از طرف استاندار وقت چهارمحال و بختیاری اعتراض شد.

استان چهارمحال و بختیاری در سال آبی ۹۴، ۲۲۸.۵ میلیون متر مکعب آب برداشت کرده است

نماینده نظام صنفی کشاورزان استان اصفهان گفت‌: در مدت یک سال و نیم به دو شرکت مأموریت داده شد که مصارف بالا دست را اندازه‌گیری کنند و در نهایت پس از بررسی‌ها در سال ۹۴ در مقدمه جلسه نهم شورای عالی هماهنگی زاینده‌رود ذکر شده که در سال آبی ۹۴- ۹۵، ۲۲۸.۵ میلیون متر مکعب استان چهارمحال و بختیاری برداشت کرده است و تخصیص‌هایی که در سه استان از زاینده رود گفته شده بود، مشخص شد.

امینی تصریح کرد: در حوضه زاینده‌رود وزارت نیرو تخصیص اضافه داده و دو استان را در مقابل یکدیگر قرار داده است. ۳۰۳ میلیون متر مکعب آب به اشتراکی‌های استان اصفهان و ۲۳۷ میلیون متر مکعب آب اشتراکی‌های شهرستان بن و سامان داده است، اشتراکی‌ها حقابه‌بر نیستند.

وی ادامه داد: بین کسانی که حق سنتی داشته و کسانی که بعد از سال ۶۱، پمپاژ دارند تفاوت وجود دارد و اینها اشتراکی هستند، قانون اینها با حقابه‌ها و سهم آبه‌ها یکسان نیست، امروز بر اساس قانون، مرجع آمار آب وزارت نیرو است و نمی‌توان آمار را از جای دیگری دریافت کرد. ما نیز با هیچ گونه بارگذاری جدید موافق نیستیم. این گفته که تونل دوم کوهرنگ برای چهارمحال و بختیاری احداث شده بر اساس متن مصوبه شورای عالی آب، صحیح نیست.

فقط ۲۵.۸ درصد آب حوضه زاینده رود متعلق به وزارت نیرو است

نماینده نظام صنفی کشاورزان استان اصفهان گفت‌: امسال پیش بینی شد ۷۳۰ میلیون متر مکعب آب به حوضه زاینده رود وارد شود که ۲۵.۸ درصد آن سهم دولت است بر این سهم دولت حقابه‌های زیادی در نظر گرفته شده و وزارت نیرو تراز تخصیص و آورد را در حوضه زاینده رود رعایت نکرده است. در این زمان کشاورزان استان‌ها باید کنار هم بوده و از یکدیگر حمایت کنند.

همچنین مرتضی درخشان، نماینده نظام صنفی کشاورزان استان چهار محال و بختیاری نیز در این مناظره گفت‌: در وزارت نیرو عدد و رقم‌هایی درباره آورد زاینده رود اعلام شده که بخشی از آن واقعی نیست. برای بارگذاری‌ها باید بررسی کرد زاینده رود فقط از سرشاخه‌ها و تونل‌های انتقال آب تغذیه می‌شود و یا سایر حوضه‌ها نیز موجود بوده که اکنون وجود ندارد.

وی تصریح کرد: زاینده رود به غیر از کوهرنگ حدود چندین زیر حوضه دیگر نیز دارد که از جمله آن می‌توان به رودخانه مرغاب که از سمت تیران و کرون وارد آن می‌شود، شهرستان کوهرنگ، چلگرد، چشمه لنگان و خدنگستان و رودخانه کرکس که از کوه‌های کرکس وارد زاینده رود می‌شد. در پایین دست نیز رودخانه‌ای وجود داشته که اکنون خشک شده است. این رودخانه‌ها فصلی بوده و در مواقع سیلاب آب‌های موجود را به زاینده رود وارد می‌کرده است. همه این رودخانه‌ها اکنون خشک شده که خشکسالی در خشک شدن آن نقش کمتر از ۵۰ درصدی داشته است.

نماینده نظام صنفی کشاورزان استان چهار محال و بختیاری گفت: در وزارت نیرو عدد و رقم‌هایی برای هر استانی مشخص شده است، اما باید توجه داشت طرح‌های انتقال آب از ابتدا بدون اجازه از حقابه‌بری که در حوضه کارون بوده توسط تونل‌های یک و دو کوهرنگ آب را به حوضه زاینده رود منتقل کرده و ایجاد توقع کرده است. در آن زمان این عددها فقط برای اصفهان نبوده زیرا زاینده رود در آن زمان در بالادست نیز جاری بوده است.

درخشان تصریح کرد: آورد طبیعی چشمه دیمه نیز بوده که امروز حدود دو میلیون متر مکعب آب وارد حوضه آبریز زاینده رود می‌کند، تونل کوهرنگ دو نیز از حوضه کارون آب را به حوضه زاینده رود منتقل می‌کند که در این انتقال حق حقابه بر حوضه مبدا در نظر گرفته نشده است، باید مجدد بررسی شود که آورد اصلی زاینده رود چقدر است و بعد سهم استان‌ها و مصارف مختلف تعیین شود.

فقط ۵۹ میلیون متر مکعب آب در سال جاری به استان چهار محال و بختیاری تخصیص داده شده است

وی ادامه داد: کل آبی که بر اساس تابلو منابع مصارف که امسال به صورت محرمانه ابلاغ شده و در اختیار کشاورزان چهارمحال نیز قرار نگرفته است، ۵۹ میلیون متر مکعب آب به کشاورزی استان چهار محال و بختیاری و شش میلیون متر مکعب برای شرب حوضه زاینده رود در این استان تخصیص داده شده است.

نماینده نظام صنفی کشاورزان استان چهار محال و بختیاری گفت: از کل سهم این استان تا امروز بر اساس آمار، ۳۵ درصد در کشاورزی صرفه‌جویی شده است. گفته می‌شد در بالادست ۳۰۰ میلیون متر مکعب آب برداشت می‌شود، این گفته هیچگاه به ما ثابت نشد، حتی کنتورهای هوشمند نصب شده و ایستگاههای هیدرومتری اندازه‌گیری آب در پل زمانخان، خروجی سد زاینده رود در روستای قراقیچ، روستای چمتاخ نصب شده که مصارف را کاملاً مشخص می‌کند.

کشاورزان چهار محال و بختیاری ۳۵ درصد در مصرف آب صرفه‌جویی کرده‌اند

درخشان تصریح کرد: آبی که به استان چهارمحال و بختیاری تخصیص داده شده بسیار کم و ناچیز بوده است. در سال آبی ۹۸ و ۹۹ حدود چهار میلیارد متر مکعب آب از بارش وارد حوضه زاینده رود شده است و فقط ۶۰ میلیون متر مکعب آب به استان چهار محل و بختیاری تخصیص داده شده است. مشخص نیست این آب صرف چه مصارفی شده که حقابه این استان در آن در نظر گرفته نشده است.

وی ادامه داد: حدود ۳۵۰ میلیون متر مکعب برای شرب استان اصفهان در نظر گرفته شده است. در بالا دست اکنون تونل تونل گلاب در دست ساخت است که کل رودخانه را می‌خشکاند، تونل دوم در آن زمان برای برداشت‌ها و مصارف استان چهارمحال و بختیاری زده شده که از آورد طبیعی رودخانه نیز جدا بوده است، بند انحرافی مهیار نیز بر رودخانه زاینده رود ایجاد شده که هیچ حقابه‌ای از آن نداشته است.

بارگذاری‌های جدید تیشه به ریشه زاینده رود زده است

درخشان تصریح کرد: چهارمحال و بختیاری رتبه اول و یا دوم سیستم آبیاری قطره‌ای را در کل کشور به خود اختصاص داده است. آورد طبیعی زاینده رود هنوز مشخص نیست، طبق ماده ۱۴۹، هیچ اجازه‌ای از کشاورزان استان چهارمحال برای انتقال آب در تونل کوهرنگ یک گرفته نشده است و بارگذاری جدید تونل کوهرنگ سه نیز به همین شکل است.

کشاورزان چهارمحال و بختیاری ۱۷ میلیون متر مکعب آب از وزارت نیرو طلبکار هستند

وی ادامه داد: چشمه‌ها و قنوات سرچشمه اکنون خشک شده و مشخص نیست آب آن کجا رفته، حفر تونل کوهرنگ سه منجر به خشک شدن این چشمه‌ها و قنوات شده است وزارت نیرو طرحی داده برای کشاورزان آن حوضه که ۱۷ میلیون متر مکعب آب طلبکار هستند، اما منبع تأمین این آب مشخص نیست.

لینک کوتاه

esfanemoooon.ir/?p=63606

آخرین مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

viagra kullananlar
keyboard_arrow_up