اگه درست نمی تونی ببینی سیو کن و تو گوشی یا کامپیوتر ببین

نمودار قیمت پیاز در سال های گذشته بسیار پر نوسان بوده است در فروردین ۹۸ و ۹۷ قیمت تا مرز ۱۰۰۰۰ تومان هم رفته است همچنین در آذر ۹۸ و ۹۹ به مرز ۵۰۰۰ الی ۶۰۰۰ تومان رسیده است پیاز از جمله کشت هایی است که یا میلیادر می شوی و یا به زندان می افتی

به نظر شما قیمت پیاز در آذر ماه امسال چگونه خواهد بود؟