بهترین بذر خیار

نوع بذر خیار یکی از عوامل مهمی است که می تواند شما را موفق و یا با شکست روبرو کند

به شخصه با بذر خیار خطی  شهاب و  خیار اصلاحی اسپادانا کار کرده ام و  جزء بذر های خوب می دانم 

دوستان دیگر سُهاسناتورکیهان کار کرده اند و آنها را مناسب می دانند 

در ضمن اینها بذر هایی که در اصفهان کار می شود و ممکن است در شهر های دیگر بذر هایی دیگری مناسب باشد 

شما با کدام بذر کار کرده اید و بهترین بذر را کدام می دونید؟ 

لینک کوتاه

esfanemoooon.ir/?p=61269

آخرین مطالب

keyboard_arrow_up