نمودار قیمت پیاز از سال ۹۶ تا مرداد ۱۴۰۰

نمودار قیمت پیاز از سال 96 تا مرداد 1400